Archive for February, 2018

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ի լրումն «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների 02.02.2018թ. հայտարարության Իր նախորդ հայտարարությունում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ նաև Ընկերություն) նշել էր, ... կարդալ ավելին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ի լրումն 24.01.2018թ. տեղեկատվության «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները հայտարարում են. Իր գործունեության ու զարգացման ներկա փուլում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը ... կարդալ ավելին