Archive for September, 2018

Պոչանքային տնտեսություն

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայից պոչանքներն ինքնահոս պոչատարով տեղափոխվում են Խառատանոց վտակի կիրճում գտնվող պոչամբար: Բնական ջրհոսքերը հիդրոտեխնիկական կառույցների միջոցով նախապես ... կարդալ ավելին

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

Ինքնաթափ մեքենաներով հանքաքարը բացահանքից բերվում է ֆաբրիկա և լցվում ընդունիչ զետեղարան: Այտավոր ջարդիչների միջոցով իրականացվում է հանքաքարի խոշոր ... կարդալ ավելին

Շրջակա միջավայրի կառավարում

Ջրերի կառավարում Թափոնների կառավարում Կենսաբազմազանություն Անտառի պահպանություն Հուշարձանների պահպանություն Կապալառուներին ներկայացվող պահանջներ Ջրերի կառավարում Ընկերության կողմից ջրային ռեսուրսների ... կարդալ ավելին

Քաղաքականություն

Շրջակա միջավայրի, աշխատատեղերի անվտանգության և աշխատակիցների ու հարակից համայնքների բնակչության առողջության ապահովման նպատակով «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը մշակել ... կարդալ ավելին

Շրջակա միջավայր

«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը գիտակցում է շրջակա միջավայրի պահպանության կարևորությունը: Ընկերության կողմից շրջակա միջավայրի կառավարումը հիմնված է ընկերության ... կարդալ ավելին

Վալերի Մեջլումյան

«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների նախագահ, «Թեղուտ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Վալերի Ջանիբեկի Մեջլումյանը ծնվել է 02.04.1951 թվականին, Թումանյանի շրջանի Ալավերդի ... կարդալ ավելին

Մեր Ռազմավարությունը

Պղնձի արդյունահանումը եւ արտադրությունը մեր հայրենիքում, հատապես մեր տարածաշրջանում ունի դարերի, իսկ որոշ տվյալներով նաև հազարամյակների պատմություն: Պղինձը ... կարդալ ավելին