LMI

Մետալուրգիայի լաբորատորիա

Գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են պղնձի, մոլիբդենի և բազմամետաղային խտանյութերի և դրանց վերամշակման ժամանակ առաջացող միջանկյալ արգասիքների վերամշակումը: ... կարդալ ավելին

Լեռնային բաժին

Լեռնային բաժնի գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են` բաց լեռնային աշխատանքներ • մշակման համակարգեր. • բացահանքերի և լցակույտերի կողերի ... կարդալ ավելին

Երկրաբանության լաբորատորիա

Երկրաբանության լաբորատորիայի կողմից կատարվող աշխատանքներից են` հանքավայրերի շահագործական հետախուզման մեթոդների և նորմատիվների մշակումը, երկրաբանատեխնոլոգիական քարտեզագրումը և հանքաքարերի արդյունաբերական ... կարդալ ավելին

Գիտական մաս

Երկրաբանության լաբորատորիա Հանքահարստացման և ազնիվ մետաղների լաբորատորիա Լեռնային բաժին Մետալուրգիայի լաբորատորիա Շրջակա միջավայրի պահպանության բաժին Կենտրոնական անալիտիկ և ... կարդալ ավելին

Նախագծային մաս

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի նախագծային մասը • տեխնոլոգիական կանոնակարգերի հիման վրա մշակում է նախագծա-նախահաշվային փաս-տա¬թղթերի բոլոր մասերը. • կատարում ... կարդալ ավելին

Ընդհանուր բնութագիր

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լեռնամետալուրգիայի ոլորտի տարածաշրջանային նշանակության համալիր գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ է: Ինստիտուտի գործունեությունն իրականացվում ... կարդալ ավելին