Valeri Mejlumyan was awarded "Honorary habitant of Shnogh" (23.10.2015)

The English version to be available soon.

ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու 2015թ. հոկտեմբերի 23-ի թիվ 46 որոշմամբ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Ջանիբեկի Մեջլումյանին շնորհվել է «Պատվավոր շնողնեցի» պատվավոր կոչում:


Լուսաբանում տեղական ՀԸ-ի եթերում: