ACP News

Bun-fight on women’s day

The English version to be available soon. «Վալլեքս» խմբի «Էյ-Սի-Փի» ընկերության հրավերով տոնական միջոցառման էին հավաքվել Ալավերդի քաղաքի ... read more

ACP summarizing the results of the year

The English version to be available soon. 2017թ. դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ Էյ-Սի-Փի ՓԲԸ Ամանորին նվիրված տոնական միջոցառումը: ... read more