News

Information message

Over recent days the mass media communications have published information on the fact that the employees of “Armenian ... read more

Information message

«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները հայտնում են, որ 2018թ. հոկտեմբերի 19-ից կասեցվել են «Էյ-Սի-Փի» ընկերության Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի աշխատանքները (Ալավերդիում ... read more