Կայքի հին տարբերակը
Գյուղատնտեսական արտադրանքի և անտառային մթերքի ելակետային հետազոտություն (21.10.2013)