Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործարկման առթիվ (Ոսկե)