Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործարկման առթիվ (Արծաթե)