«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Թեղուտ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Էֆ Էլ Շմիդտ» (Դանիա)
«Մեխանոբր ինժինիրինգ» ՓԲԸ (Ռուսաստան)
«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Ռուսալ-Արմենալ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Ինստիտուտ Գինցվետմետ» (Ռուսաստան)
«ԻՎՍ» ՓԲԸ համատեղ ձեռնարկություն (Ռուսաստան)
«Արիա Հանգարդ» (Պարսկաստան)
«Քիան Մադան Փարս» (Պարսկաստան)
«Փարս Օլանգ» (Պարսկաստան)