«Կառավարություն – տնտեսվարողներ և այլ շահագրգիռներ» երկխոսությունը հեշտացնելու և ավելի
նյութական դարձնելու նպատակով  Վալլեքս խմբի ընկերությունների մասնագիտական թիմը,
պատրաստել է վերլուծական փաստաթուղթ, որը ներկայացվել է երկրի վարչապետին:
Փաստաթղթում անդրադարձ է կատարվել հանքագործության ոլորտի հարկման համակարգերի
միջազգային փորձին և հարկման տեսանկյունից ոլորտի առանձնահատկություններին՝ դիտարկելով
15 երկրների փորձ: Դիտել փաստթուղթը։