ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից վերավարկանշման արդյունքում «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը պահպանել է իր նախորդ վարկանիշը. ընկերությանն այս տարի ևս շնորհվել է Գ վարկանիշ:

Հիշեցնենք, որ ձեռնարկության վարկանիշը շնորհվում է՝ ելնելով ֆինանսատնտեսական գործունեության գնահատականի և որակական գնահատականի միջինացված արժեքներից: