«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Թեղուտ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Էֆ Էլ Շմիդտ» (Դանիա)
«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Դինո Գոլդ Մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ (Հայաստան)
«Ռուսալ-Արմենալ» ՓԲԸ (Հայաստան)