Հարգելի այցելու
Հայտնում ենք, որ կայքի այս բաժնում տեղեկատվության թարմացում արվել է մինչև 2018թ․ սեպտեմբեր ամիսը։
2018թ․ սեպտեմբերից «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը դադարել է լինել «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կազմում։