News

Perspective for new jobs in Alaverdi

2019 թվականին  Էյ Սի Փի ընկերության պղնձաձուլարանի փակվելուց հետո Ալավերդիում գործազրկությունն աճեց, սկսվեց մասնագետների ու երիտասարդների արտագաղթ: Վալլեքս ... read more

Happy anniversary!!!

“Ankyun+3” TV reportage referring to Valeri Mejlumyan’s 70th birth anniversary and trailer of the film about the Hero ... read more

Information message

In response to the inadequate information spread recently in various mass media about “Vallex” Group Companies and the ... read more