«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի նախագծային մասը․

 • տեխնոլոգիական կանոնակարգերի հիման վրա մշակում է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի բոլոր մասերը;
 • կատարում է քարտեզա-գեոդեզիական և ճարտարագետա-երկրաբանական աշխատանքներ;
 • կազմում է մետաղական և ոչ մետաղական հանքավայրերի շահագործման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումներ և աշխատանքային նախագծեր` ինչպես բաց, այնպես էլ ստորգետնյա լեռնային աշխատանքների համար;
 • իրականացնում է սև և գունավոր մետաղների հանքաքարերի հարստացման ֆաբրիկաների նախագծում;
 • կատարում է հիդրոտեխնիկական շինությունների նախագծման աշխատանքներ;
 • իրականացնում է սև և գունավոր մետաղների արտադրության ձեռնարկությունների նախագծում;
 • կատարում է շինարարական նյութերի ջարդման-տեսակավորման արտադրությունների նախագծում;
 • իրականացնում է բոլոր տեսակի էներգակիրների արտադրության և բաշխման համակարգերի նախագծման աշխատանքներ;
 • իրականացնում է լեռամետալուրգիական արտադրության օժանդակ արտադրամասերի նախագծում;
 • կատարում է պինդ և հեղուկ թափոնների պահեստարանների, մակերևութահոսքերի հավաքման և մաքրման կայանքների նախագծային աշխատանքներ;
 • իրականացնում է էլեկտրամատակարարման, կապի, ջեռուցման ու օդափոխության, ջրամատակարարման ու կոյուղու նախագծային աշխատանքներ;
 • կատարում է տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքներ և նախագծեր;
 • իրականացնում է արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի ու շինությունների նախագծում;
 • նոր, ոչ սերիական սարքավորումների համար մշակում է կոնստրուկտորական փաստաթղթեր և կարող է իրականացնել փորձնական նմուշների պատրաստում։

Կատարված աշխատանքները 

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից կատարվել են նախագծային աշխատանքներ հետևյալ կոմբինատների կառուցման և շահագործման համար՝

 • Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ
 • Կապանի հանքահարստացման կոմբինատ
 • Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ
 • Մեղրաձորի հանք
 • Արարատի ոսկեկորզման ֆաբրիկա
 • Սոտքի հանք
 • Քանաքեռի ալյումինի գործարան
 • Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատ
 • Ախթալայի հանք
 • «Իջևանի բենտոնիտ» կոմբինատ
 • Ավտովերանորոգման արտադրամաս Կապանում
 • Ավտովերանորոգման գործարան Ալմալիկում (Ուզբեկստան)
 • Տիրնիաուզ քաղաքի (Կաբարդինո-Բալկարիա) և Տիրնիաուզի վոլֆրամ-մոլիբդենային կոմբինատի սելավապաշտպանիչ շինություններ
 • Սադոնի կապար-ցինկային կոմբինատի պոչամբար Արդոն գետի վրա (Հյուսիսային Օսիա)
 • «Սոլնեչնի» լեռնահարստացման կոմբինատի պոչամբար (Հեռավոր Արևելք)
 • Տաջիկստանի ոսկու կոմբինատի սելավապաշտպանիչ շինություններ

Բնակելի շենքեր, պիոներական ճամբարներ, նախաբուժարաններ, սպորտային շենքեր և շինություններ, տարբեր կոմբինատների և գործարանների համար այլ քաղաքացիական շենքեր: