Երկրաբանության լաբորատորիա

Հանքահարստացման և ազնիվ մետաղների լաբորատորիա

Լեռնային բաժին

Մետալուրգիայի լաբորատորիա

Շրջակա միջավայրի պահպանության բաժին

Կենտրոնական անալիտիկ և հարգորոշման լաբորատորիա