«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, որպես «Վալլեքս» խմբի բաղկացուցիչ, ինչպես իր գործունեության այլ, այնպես էլ ֆինանսական բնութագրերը լայն հանրությանը ներկայացնելիս առաջնորդվում է բաց և թափանցիկ գործելակերպի սկզբունքներով: Ընկերությունը պարբերաբար հրավիրում է աուդիտորական կազմակերպություններ` իրականացնելու իր ֆինանասական հաշվետվությունների աուդիտը:

Ստորև տրված են աուդիտորների հաշվետվությունները և եզրակացությունները:

2014թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2013թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2012թ. «Լեռնամետարուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար