«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, որպես «Վալլեքս» խմբի բաղկացուցիչ, ինչպես իր գործունեության այլ, այնպես էլ ֆինանսական բնութագրերը լայն հանրությանը ներկայացնելիս առաջնորդվում է բաց եւ թափանցիկ գործելակերպի սկզբունքներով: Ընկերությունը պարբերաբար հրավիրում է աուդիտորական կազմակերպություններ` իրականացնելու իր ֆինանասական հաշվետվությունների աուդիտը:

Ստորև տրված են աուդիտորների հաշվետվությունները և եզրակացություն:

2022թ․ հաշվետվությունը 2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2021թ․ հաշվետվությունը 2022թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2020թ․ հաշվետվությունը 2020թ դեկտեմբերի 31-ի ավարտված տարվա համար 
2014թ. հաշվետվությունը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2013թ. հաշվետվությունը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2012թ. հաշվետվությունը 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար