Գուգարքի Գեո ԲԲԸ հաշվապահական հաշվեկշիռ առ 31.12.2022թ․