«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ն, որպես «Վալլեքս» խմբի բաղկացուցիչ, ինչպես իր գործունեության այլ, այնպես էլ ֆինանսական բնութագրերը լայն հանրությանը ներկայացնելիս առաջնորդվում է բաց և թափանցիկ գործելակերպի սկզբունքներով: Ընկերությունը պարբերաբար հրավիրում է աուդիտորական կազմակերպություններ` իրականացնելու իր ֆինանասական հաշվետվությունների աուդիտը: Ստորև տրված են աուդիտորների հաշվետվությունները և եզրակացությունները:

2022թ․ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2017թ․ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար 
2016թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (անգլ.)
2015թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2014թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2013թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2012թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2011թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2010թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2010թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (անգլ.)
2009թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2008թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2008թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2007թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2007թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2006թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2006թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2005թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2005թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2004թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2004թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2003թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2003թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2002թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2002թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (անգլ.)
2001թ. «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունը 2001թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (անգլ.)