Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան:

Աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը՝ երկարաժամկետ, եռամսյա փորձաշրջանով

Աշխատանքային պարտականությունները ՝

 • Ղեկավարել հաշվապահական բաժինը;
 • Վերլուծել, հաշվետու լինել ֆինանսական տեղեկատվության համար և ապահովել դրա ճշգրտությունը;
 • Ֆինանսական գործարքների ճիշտ հաշվառում և ընդունված լիմիտների սահմաններում գործարքների հաստատում;
 • Կառավարել հաշիվների համակարգը և ընկերության բոլոր գործարքների եւ ակտիվների հաշվառումը;
 • Ստուգել, ուսումնասիրել և ճշգրտել ֆինանսական ձևակերպումների, փաստաթղթերի և հաշվետվությունների սխալներն ու անհամապատասխանությունները;
 • Համակարգել ամսեկան հաշվետվությունների ամփոփման, աշխատավարձի հաշվարկման ու վճարման, շրջանառության տեղեկագրի ամփոփման գործողությունները;
 • Պատրաստել տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները համաձայն ՖՀՄՍ-ի պահանջների;
 • Պատրաստել և ժամանակին ներկայացնել բոլոր պահանջվող հարկային վիճակագրական և այլ պարտադիր հաշվետվությունները;
 • Ապահովել բոլոր հարկային պահանջների ճշգրիտ կիրառությունը օրենսդրության համապատասխան;
 • Համագործակցել ներքին և արտաքին աուդիտորների հետ;
 • Շահագործել և համակարգել հաշվապահական ծրագիրը և տվյալների բազան;
 • Իրականացնել այլ գործառույթներ ըստ անհրաժեշտության:

Պահանջվող որակավորումներ`

 • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական, տնտեսագիտական կամ այլ համապատասխան բնագավառում;
 • Առնվազն 5 տարվա գլխավոր հաշվապահի փորձառություն;
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների գերազանց և անգլերեն լեզվի լավ իմացություն;
 • MS Office փաթեթի լավ իմացություն, համակարգչային հաշվապահական ծրագրերի ներդրման և շահագործման փորձառությունը ցանկալի է;
 • 1C հաշվապահական ծրագրի և առցանց բանկային համակարգերի հետ աշխատելու հմտություն;
 • ՖՀՄՍ, հարկային հաշվառման և ֆինանսական կանոնակարգերի գերազանց իմացություն;
 • Հավաստագրված հաշվապահի որակավորումը ցանկալի է;
 • Կազմակերպչական և արդյունավետ հաղորդակցության հմտություններով թիմային աշխատող, կառավարչական հմտություններ;
 • Լարված իրավիճակներում անկախ և արդյունավետ աշխատելու ունակություն:

Հետաքրքրվող անձանց խնդրում ենք իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) անգլերեն կամ հայերեն լեզվով ուղարկել evelina_ivanyan@mmi.am էլ. հասցեով՝ «Առարկան» տողում նշելով «Chief accountant»:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2017թ. մայիսի 7-ը: