Թեղուտ ՓԲ Ընկերության գործունեությունը ճանաչվել է ISO 14001:2004 (Բնապահպանական կառավարման համակարգեր) և BS OHSAS 18001:2007 (Արտադրական անվտանգության և աշխատանքի պաշտպանության կառավարման համակարգեր) ստանդարտներին համապատասխանող, որի հիման վրա ընկերությանը տրվել են հետևյալ հավաստագրերը՝

01 113 161 5075
01 104 161 5076 (QR code)