Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրին առնչվող բնապահպանական խնդիրներին նվիրված կոնֆերանսին ներկայացված նյութեր (Երևան, 14.12.2010 թ.)