«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը գիտակցում է շրջակա միջավայրի պահպանության կարևորությունը: Ընկերության կողմից շրջակա միջավայրի կառավարումը հիմնված է ընկերության գործունեության բոլոր փուլերում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության բոլոր հնարավոր ռիսկերի բացահայտման, գնահատման և վերահսկման վրա:

Շրջակա միջավայրի կառավարման նպատակով ընկերությունը ներդրել է և 2017թ. TÜV Rheinland գերմանական ընկերության կողմից ստացել է ISO 14001 բնապահպանական և OHSAS 18001 տեխնիկական անվտանգության կառավարման միասնական համակարգի արդյունավետ գործունեությունը փաստող հավաստագրեր (այստեղ պետք է դնել հավաստագրերի հղումները):