Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ ՓԲԸ երկրաբանահետախուզական դեպարտամենտի աշխատակից Գուրգեն Մալխասյանն իր գործընկերների հետ միասին երկար տարիների ընթացքում զբաղվել է ՀՀ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքի ուսումնասիրությամբ և ի վերջո ստեղծել է անվճար, կոմերցիոն շահ չհետապնդող մասնագիտական կայք, որտեղ ներկայացված են ՀՀ տարածքի տարբեր մասշտաբների քարտեզների հավաքածուները։

Նախագծի հեղինակները հույս ունեն, որ կայքում տեղ գտած տեղեկատվությունն օգտակար կլինի ոլորտում գործող մասնագետների և ուսանողների համար։

Կայքի հղումը ստորև՝

https://geologicalmapsofarmenia.com/