ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ղեկավարի հրավերով 2017 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 11։00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի մշակույթի տան շենքում տեղի ունեցան «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից ներկայացված՝ «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ընդլայնում մինչև 15 մլն. տ/տարի» նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային լսումներ:

Արձանագրություն