«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն) համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ գլխով սահմանված կարգով 2017թ. օգոստոսի 24-ին, ժամը 13.00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի տանը տեղի ունեցան «Թեղուտ» ՓԲԸ կողմից ներկայացված «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ընդլայնում մինչև 15 մլն. տ/տարի» նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային լսումները (երկրորդ փուլ):

Արձանագրություն