«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. «Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» № 1325-Ն որոշմամբ հաստատված՝ հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգի համաձայն ս․թ․ հոկտեմբերի 4-ին ժամը 13։00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից ներկայացված՝ «Թեղուտի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ընդլայնում մինչև 15 մլն. տ/տարի» նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման արդյունքներն ամփոփող հաշվետվության վերաբերյալ հանրային լսումների և (կամ) քննարկումների երրորդ փուլը։

Արձանագրություն