2016 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (անգլ.)
2015 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2014 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
 (տես նաև ռուսերեն)
2013 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
 (տես նաև ռուսերեն)
2012 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2011 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2010 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2010թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2009 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
2008 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2008թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (անգլ.)