Ընկերությունը վարում է տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականություն, որի կենսագործման նպատակով մշակվել են ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման, ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ կատարելու և դրանց «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության արձագանքման ընթացակարգեր:

Շահագրգիռ հանրության համար հնարավոր հետաքրքրություն ներկայացնող, Ընկերության գործունեության հետ կապված իրադարձությունների վերաբերյալ պարբերաբար հաղորդագրութուններ են տեղակայվում պաշտոնական կայքի Նորություններ բաժնում: