LMI

Մետալուրգիայի լաբորատորիա

Գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են պղնձի, մոլիբդենի և բազմամետաղային խտանյութերի և դրանց վերամշակման ժամանակ առաջացող միջանկյալ արգասիքների վերամշակումը: ... կարդալ ավելին

Լեռնային բաժին

Լեռնային բաժնի գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են` Բաց լեռնային աշխատանքներ մշակման համակարգեր բացահանքերի և լցակույտերի կողերի թեքություն կորուստներ ... կարդալ ավելին

Երկրաբանության լաբորատորիա

Երկրաբանության լաբորատորիայի կողմից կատարվող աշխատանքներից են` հանքավայրերի շահագործական հետախուզման մեթոդների և նորմատիվների մշակումը, երկրաբանատեխնոլոգիական քարտեզագրումը և հանքաքարերի արդյունաբերական ... կարդալ ավելին

Գիտական մաս

Երկրաբանության լաբորատորիա Հանքահարստացման և ազնիվ մետաղների լաբորատորիա Լեռնային բաժին Մետալուրգիայի լաբորատորիա Շրջակա միջավայրի պահպանության բաժին Կենտրոնական անալիտիկ և ... կարդալ ավելին

Նախագծային մաս

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի նախագծային մասը․ տեխնոլոգիական կանոնակարգերի հիման վրա մշակում է նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի բոլոր մասերը; կատարում է քարտեզա-գեոդեզիական ... կարդալ ավելին

Ընդհանուր բնութագիր

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լեռնամետալուրգիայի ոլորտի տարածաշրջանային նշանակության համալիր գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ է: Ինստիտուտի գործունեությունն իրականացվում ... կարդալ ավելին

Գործունեություն

Ինստիտուտի գործունեությունն իրականացվում է երկու հիմնական կառուցվածքային միավորներում` նախագծային և գիտական մասերում: ... կարդալ ավելին

Կոնտակտային տվյալներ

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերություն Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն ք.Երևան, 0010, Խանջյան փողոց 19 Հեռախոսներ` (+374 10) 51-08-88, (+374 ... կարդալ ավելին