VM

Սոցիալական քաղաքականություն

Ընկերության սոցիալական քաղաքականությունը բխում է «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների սոցիալական քաղաքականության հայեցակարգից: Սոցիալական քաղաքականության ոլորտում ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն ... կարդալ ավելին

Հաշվետվություններ

2016 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար (անգլ.) 2015 թ. «Թեղուտ» ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ ... կարդալ ավելին

Շրջայցերի ընթացակարգ

«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման ընթացակարգ. 1. Ընդհանուր դրույթներ. 1.1. Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայց կատարելու ընթացակարգի ... կարդալ ավելին

Հարցումների ընթացակարգ

Ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ կատարելու և դրանց «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության արձագանքման ընթացակարգ. 1. Ընդհանուր դրույթներ. 1.1. Ընկերության ... կարդալ ավելին

Թափանցիկություն

Ընկերությունը ղեկավարվում է այն սկզբունքով, որ գործունեության հնարավոր առավելագույն թափանցիկությունը և գործունեության նկատմամբ լայն հանրային վերահսկողության հնարավորությունը, հատկապես ... կարդալ ավելին

Տեղեկատվական կենտրոն

Ընկերությունը վարում է տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականություն, որի կենսագործման նպատակով մշակվել են ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման, ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ ... կարդալ ավելին

Պոչանքային տնտեսություն

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայից պոչանքներն ինքնահոս պոչատարով տեղափոխվում են Խառատանոց վտակի կիրճում գտնվող պոչամբար: Բնական ջրհոսքերը հիդրոտեխնիկական կառույցների միջոցով նախապես ... կարդալ ավելին

Հարստացուցիչ ֆաբրիկա

Ինքնաթափ մեքենաներով հանքաքարը բացահանքից բերվում է ֆաբրիկա և լցվում ընդունիչ զետեղարան: Այտավոր ջարդիչների միջոցով իրականացվում է հանքաքարի խոշոր ... կարդալ ավելին

Շրջակա միջավայրի կառավարում

Ջրերի կառավարում Թափոնների կառավարում Կենսաբազմազանություն Անտառի պահպանություն Հուշարձանների պահպանություն Կապալառուներին ներկայացվող պահանջներ Ջրերի կառավարում Ընկերության կողմից ջրային ռեսուրսների ... կարդալ ավելին

Քաղաքականություն

Շրջակա միջավայրի, աշխատատեղերի անվտանգության և աշխատակիցների ու հարակից համայնքների բնակչության առողջության ապահովման նպատակով «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը մշակել ... կարդալ ավելին